contractingsolutions Wybierz język

NADZORY BUDOWLANE

contractingsolutions świadczy usługi w zakresie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem inwestycji budowlanej, zgodnie z wymogami techniczno-prawnymi w tym zakresie. Nadzory są sprawowane przez specjalistów, legitymujących się stosownym wykształceniem, wiedzą techniczną, doświadczeniem oraz uprawnieniami budowlanymi, będącymi członkami Okręgowych Izb InĹźynierów Budowlanych, posiadającymi wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Prowadzimy nadzory dla obiektów kubaturowych, robót geotechnicznych, a w pozostałych specjalnościach współpracujemy z naszymi Partnerami.

Zapraszamy do współpracy.
Znajdź
nas!
twitter facebook google+ mobile Powrót na stronę główną